Политики на хотел Arletti

Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗЛД/GDPR)

 

Ние от „Hotel Arletti“ arlettihotel.com (“Администратор”, “Ние”) оценяваме значението на Вашата поверителност. Настоящата Политика за поверителност (“Политика”) съдържа информация относно начините, по които Ние използваме Вашите лични данни. Личните данни са всякакъв вид информация, която е свързана с идентифицирано лице или лице, което може да бъде идентифицирано. Запознайте се внимателно с настоящата Политика, за да добиете представа как Ние събираме, използваме, защитаваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, включително Общия регламент за защита на личните данни (EU) 2016/679 GDPR (“ОРЗЛД”).

Как използваме личните Ви данни?

Ние можем да събираме лични данни от Вас, когато посещавате или се регистрирате в нашия уебсайт, когато правите покупка, изпращате поръчка, когато се абонирате за получаване на маркетинг бюлетин, отговаряте на анкета или маркетингово запитване, както и при всякакъв друг вид взаимодействие с услугите и функционалностите на нашия уебсайт. В таблицата по-долу сме изложили категориите лични данни, които събираме, за какви цели ги събираме, на какво правно основание ги обработваме, както и срока, за който ги съхраняваме: 

Цел

Лични данни

Правно основание

Срок за съхранение

С цел да отговаряме на Вашите запитвания, резервации и сигнали.
  • Име и фамилия;
  • Имейл адрес;
  • Телефонен номер.
Изпълнение на договорно задължение, което имаме към Вас.
Наши легитимни интереси.
Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.

Ние ще използваме личните Ви данни само и единствено за целите, за които са били първоначално събрани, освен ако нямаме основателна причина да ги използваме за друга цел, която е съвместима с първоначалната. Ако желаем да използваме данните Ви за друга цел, която няма общо с първоначалната, ще се свържем изрично с Вас, като Ви уведомим за правното основание, което ни позволява да направим това. Когато се налага да събираме и обработваме лични данни в изпълнение на наше законово задължение или договорно задължение, което имаме към Вас, но Вие не предоставите поисканите данни, Ние можем да бъде възпрепятствани в предоставянето на услугите ни към Вас. В такъв случай, би могло да се наложи да прекратим предоставянето на определена услуга към Вас, за което ще бъдете изрично уведомени.

Също така, възможно е да сме задължени да съхраняваме определени категории лични данни за срок, определен със закон.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние сме загрижени за защитата на Вашите лични данни. За тази цел прилагаме разнообразие от технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу нерегламентиран достъп, обработване, непредвидена загуба, унищожаване или повреда.

Вашите лични данни се съхраняват на сигурни сървъри и са достъпни само до строго ограничен брой лица, които имат изрично право на достъп до нашите системи и са обвързани от задължение за спазване на кофиденциалност. В допълнение, Вашите данни се криптират чрез специална SSL технология, а част от данните Ви могат да бъдат псевдонимизирани.

Къде съхраняваме и обработваме Вашите лични данни?

Ние не съхраняваме Вашите лични данни в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП). В случаите, в които извършваме пренос на лични данни към трета страна извън ЕИП, която не е предоставила адекватното ниво на защита на данните, Ние ще приложим необходимите мерки за опазване и гарантиране на сигурността. 

Използваме ли бисквитки?

Да, Ние използваме бисквитки. Бисквитките са малки по размер файлове, които даден сайт или доставчик на услуга съхранява в паметта на Вашето устройство посредством използвания от Вас браузър (ако сте позволили това). Те позволяват на сайта или доставчика на услуга да разпознават Вашия браузър и да запаметяват определена информация. Можете да получите повече информация относно видовете бисквитки, които използваме, в таблицата по-долу:

Вид бисквитки

Цел

Функционални бисквиткиНие използваме функционални бисквитки, за да проследим и запаметим определени действия, които извършвате в рамките на нашия уебсайт. Ние използваме тези бисквитки, за да съберем данни относно трафика на посещение и Вашето взаимодействие с уебсайта, с цел предоставяне на по-добро потребителско изживяване и по-персонализирани функционалности за в бъдеще. Възможно е да използваме сигурни трети страни – доставчици на услуги, които да следят тази информация от наше име.
Аналитични бисквиткиТези бисквитки ни позволяват да анализираме Вашите предпочитания на база досегашното Ви или настоящо поведение в уебсайта, с цел подобряване на нашите услуги.
Бисквитки на трети страни

Част от съдържанието в уебсайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Уебсайта. Това са „бисквитки на трети страни“. Доставчиците трети страни, са отговорни за спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за бисквитки.

Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия Уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.

Уебсайтът ни използва маркетинг услугите на Google Analytics, по-конкретно услугата за ремаркетинг. Тази услуга се изразява в пренасочването на реклами и обяви към потребители, които вече са посетили Уебсайта.

Вие можете да откажете виждането на реклами и обяви от Google Analytics for Display и излагането Ви на реклами и обяви от мрежата на Google Display Network. За тази цел следва да посетите Ads Preferences Manager (https://www.google.com/settings/ads/onweb/) и да инсталирате Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Уебсайтът използва ремаркетинг за целите на онлайн рекламата, което означава, че потребителите, които не са отказали достъп на Google Display Network по горепосочените начини, могат да бъдат изложени на реклами и обяви от Уебсайта в мрежата от съдържание на Google. Трети страни като Google или Facebook могат да показват реклами и обяви на Уебсайта в сайтовете от тяхната мрежа на съдържание (като например Google Analytics и DoubleClick cookies), което допринася за оптимизирането на обявите въз основа на информация, получена от предишни посещения на потребителите до Уебсайта.

Вие винаги разполагате с възможността да откажете използването на бисквитки чрез промяна на опциите на Вашия браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:

– Настойки на бисквитки в  Google Chrome

– Настойки на бисквитки в Firefox

– Настойки на бисквитки в Internet Explorer

– Настойки на бисквитки в Safari

Отказът от бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на нашия уебсайт.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

  • ни предоставите своето изрично, информирано и свободно дадено съгласие;
  • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
  • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
  • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;
  • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата Политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.

Линкове към уебсайтове на трети страни

Настоящата Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите, достъпни чрез нашия уебсайт. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които ние не контролираме, но към които нашия уебсайт препраща директно или индиректно. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствена политика за поверителност, както и че ние не носим отговорност за тях. Вие следва да се запознаете с политиката за поверителност на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни на същите.

Минимална възраст

Ние не събираме и обработваме лични данни на лица под 18-годишна възраст без изричното писмено съгласие на техните родители или законните им представители. Ще изтриваме всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват уебсайта, услугите и съдържанието.

Вашите права

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане чрез формата за контакт или на следния email адрес: sales@arlettihotel.com

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане чрез формата за контакт или на следния email адрес: sales@arlettihotel.com

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане чрез формата за контакт или на следния email адрес: sales@arlettihotel.com

В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане чрез формата за контакт или на следния email адрес: sales@arlettihotel.com

Вие имате правото да поискате заличаване на своя потребителски профил и чрез изпращане на изрично искане чрез формата за контакт или на следния email адрес: sales@arlettihotel.com

Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане чрез формата за контакт или на следния email адрес: sales@arlettihotel.com

Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:
Комисия за защита на лични данни, адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

Въпроси?

В случай че имате въпроси, сигнали или искания във връзка с Вашите лични данни, съхранявани от Нас, не се колебайте да се свържете с Нас на имейл адрес: sales@arlettihotel.com

Пълни данни на Администратора

Администратор на личните данни е: “Мигети Инженеринг” ЕООД, дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 200033582.

Възможно е да правим периодични промени в настоящата политика. Можете да откриете последната актуална версия на нашия уебсайт, тук.

В сила от 14/07/2021 г.

Посетете Русе със стил

Луксозните ни стаи ви очакват!

Всички стаи имат включена 10% отстъпка, ако резервирате през сайта!

+359 896 534 463
гр. Русе, ул. Васил Петлешков 27
sales@arlettihotel.com

12 + 1 =